Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

Legal Entity Issued by Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

About the Legal Entity Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

This Legal Entity with code 097900BGKM0000053160 was issued on for Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. headquartered in Bratislava - mestská časť Ružinov (SK) by Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..

Legal & HQ Address

Organization: Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
Address: Trnavská cesta 100
Postal code: 821 01
City: Bratislava - mestská časť Ružinov
Country: SK

Time untill Legal Entity for Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. expires

This Legal Entity Identifier issued to Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. needs to be renewed at

Parent entities

Parent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Type: IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY
Status: ACTIVE

Parent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Type: IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY
Status: ACTIVE

Parent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Type: IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY
Status: ACTIVE

Parent: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Type: IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY
Status: ACTIVE

Child entities

No registered child releationships found for Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

Registration Details

Initial Registration Date: Tuesday Oct 11, 2016 at 10:00PM UTC
Last Update Date: Thursday Sep 23, 2021 at 10:00PM UTC
Next Renewal Date: Monday Oct 17, 2022 at 10:00PM UTC
Registration Status: ISSUED