INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Legal Entity Issued by Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

About the Legal Entity INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

This Legal Entity with code 097900BFGQ0000028094 was issued on for INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. headquartered in Bratislava (SK) by Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..

Legal & HQ Address

Organization: INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Address: Jesenského 4/C
Postal code: 811 02
City: Bratislava
Country: SK

Time untill Legal Entity for INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. expires

This Legal Entity Identifier issued to INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. needs to be renewed at

Parent entities

No registered parent releationships found for INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Child entities

No registered child releationships found for INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Registration Details

Initial Registration Date: Tuesday Jun 16, 2015 at 12:00AM UTC
Last Update Date: Monday Aug 31, 2020 at 12:00AM UTC
Next Renewal Date: Monday Aug 2, 2021 at 12:00AM UTC
Registration Status: ISSUED